Oikeusasiamies: Potilas operoitiin vastoin hänen tahtoaan

23.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusasiamieheltä huomautus ja hyvitysesitys

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on
antanut keskussairaalan kahdelle lääkärille ja sairaanhoitopiirille
huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Lisäksi hän esittää, että sairaanhoitopiiri
hyvittää potilaalle tähän kohdistetut perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset.

Potilaalle
annettiin vastoin hänen tahtoaan ja vastustustaan selkäydinpuudutus ja asetettiin
alateitse putki virtsanjohtimeen munuaisaltaan kiven vuoksi. Potilasta ei
hoidettu potilaslain edellyttämällä tavalla yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Oikeusasiamies korostaa sitä, että
oikeusjärjestykseemme ei sisälly mitään yleistä oikeutusta henkilön
itsemääräämisoikeuden sivuuttamiseen sillä perusteella, että puuttumista henkilön
ruumiilliseen koskemattomuuteen voidaan objektiivisesti tai lääketieteellisesti
arvioiden pitää hänen etujensa mukaisena.

Potilas itki koko ajan jo ennen toimenpidettä ja toimenpiteeseen
vietäessä. Hänen käskettiin mennä leikkauspöydälle ja kun hän kieltäytyi, häneen
tartuttiin kiinni ja kaadettiin väkisin leikkauspöydälle. Hänelle laitettiin
selkäydinpuudutus vastoin hänen tahtoaan. Tämän jälkeen hän yritti estää
alapäähänsä kajoamisen ja piti alushousuistaan kiinni, mutta hänen otteensa irrotettiin.
Tässä vaiheessa potilaalle annettiin lisää rauhoittavaa lääkettä, kunnes hän
lopulta nukahti toimenpiteen ajaksi.

Oikeusasiamies Jääskeläinen pitää
selvänä, että potilaalle vastoin tämän tahtoa suoritetuilla hoitotoimenpiteillä
loukattiin perustuslaissa turvattua henkilökohtaisen koskemattomuuden sekä
perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua yksityiselämän
suojaa. Oikeusasiamies on hämmästynyt siitä, että asiassa selvityksiä ja
lausuntoja antaneet tahot eivät olleet tätä mieltäneet.

Perustuslain ja
ihmisoikeussopimuksen mukaan potilaan tahdon vastainen toimenpide on sallittu
vain silloin, jos se perustuu eduskunnan säätämään lakiin. Tällaista
lainsäädäntöä ei ole annettu somaattista terveyden- ja sairaanhoitoa varten.
Potilaslaki edellyttää potilaan suostumusta hoitotoimenpiteisiin.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
ratkaisukäytännössä on edellytetty ainakin ihmisoikeuksien vakavimpien
loukkausten osalta oikeutta korvaukseen aineettomasta vahingosta (kärsimyksestä),
jotta tehokkaan oikeussuojan vaatimus täyttyisi. Lääketieteelliset
toimenpiteet, jotka on suoritettu ilman potilaan suostumusta tai
toimenpiteeseen erikseen oikeuttavan lain tukea ovat ihmisoikeustuomioistuimen
käytännössä katsottu sellaisiksi loukkauksiksi, joista on suoritettava
rahallinen korvaus. Tuomioistuin on kiinnittänyt huomiota siihen, onko
toimenpide aiheuttanut valittajalle pelon, ahdistumisen tai alemmuuden
tunteita.

Oikeusasiamies Jääskeläinen pitää
selvänä, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden menettely keskussairaalassa
oli aiheuttanut potilaalle sellaista kärsimystä, joka tulee hyvittää tälle. Oikeusasiamies
on pyytänyt sairaanhoitopiiriä ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa 31.12.2013
mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments