Oikeusasiamies: Asianajajalta saapuneen kirjeen lainvastainen tarkastaminen

15.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelijan mukaan vartija oli avannut hänelle asianajajalta saapuneen kirjeen. Kantelija kertoi myös, että kaikki
aiemmatkin hänelle asianajajalta saapuneet kirjeet olisi avattu

Oikeusasiamies katsoi  vartijan menetelleen lainvastaisesti, kun hän on 27.7.2012 avannut kantelijalle asianajajalta saapuneen kirjeen, vaikka hänellä ei ole ollut vankeuslain 12 luvun 4 §:ssä edellytettyä syytä epäillä, että kirje sisältää 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja aineita taiesineitä. Hänellä ei myöskään ole ollut toimivaltaa päättää kirjeen avaamisesta.

Oikeusasiamies antoi vartijalle huomautuksen vastaisen varalle.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments