Kilpailijalla ei puhevaltaa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöasiassa

30.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:170 Kilpailuasia – Asianosaisasemaa koskeva vaatimus – Kilpailija – Markkinaoikeus – Välipäätös – Valituksen tutkiminen

Kilpailuvirasto (nykyisin Kilpailu- ja kuluttajavirasto) oli
päätöksellään määrännyt elinkeinonharjoittajan lopettamaan määräävän
markkina-aseman väärinkäytöksi katsotun menettelyn.
Elinkeinonharjoittaja oli valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen.
Valituksen tultua vireille elinkeinonharjoittajan kilpailija oli
vaatinut markkinaoikeudessa, että sillä todetaan olevan asiassa
asianosaisen tai ainakin väliintulijan asema.

Markkinaoikeus oli hylännyt kilpailijan vaatimuksen
erillisellä välipäätöksellä. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan siihen ei
saanut hakea erikseen muutosta valittamalla.

Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut kilpailijan valitusta
markkinaoikeuden välipäätöksestä. Markkinaoikeuden välipäätös ei ollut
päätös, josta olisi voinut lain mukaan erikseen valittaa, eikä asiassa
ollut todettavissa, että kilpailijan unionin oikeuteen liittyvien tai
muiden oikeuksien suojaaminen taikka sen oikeusturva muutoin olisi
edellyttänyt, että sillä olisi tullut olla tästä huolimatta mahdollisuus
saada markkinaoikeuden käsittelyjärjestystä koskevan kannanoton
lainmukaisuus korkeimmassa hallinto-oikeudessa erikseen ratkaistavaksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments