Euroopan parlamentti: Toimenpidesuosituksia järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun kitkemiseksi

23.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona suosituksensa järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun kitkemiseen tähtääväksi toimintasuunnitelmaksi vuosille 2014–2019

Toimintasuunnitelmaehdotuksessa esitetään puuttumista
esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden varoihin ja tulonlähteisiin.
Arvioiden mukaan EU:ssa on lähes 4000 kansainvälistä rikollisjärjestöä.

“Mafian toiminnan aiheuttamia kustannuksia on vaikea
arvioida, mutta kustannusten arvioidaan olevan 4-5 prosenttia EU:n
BKT:sta”, totesi mietinnön esittelijä Salvatore Iacolino (EPP, Italia).
Parlamentin päätöslauselmassa ehdotetaan järjestäytyneen rikollisuuden
kitkemiseksi konkreettisia toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa
tulevalla vaalikaudella, hän lisäsi. Parlamentti hyväksyi
päätöslauselman äänin 526 puolesta, 25 vastaan ja 87 tyhjää.

Euroopan poliisivirasto Europolin arvion mukaan EU:ssa
toimi 3 600 kansainvälistä rikollisjärjestöä vuonna 2013. Arvion mukaan
70 prosenttiin niistä kuului jäseniä useista maista.

EU:n taloudelliset intressit

Parlamentin jäsenet ehdottavat, että henkilöt, jotka ovat
saaneet tuomion korruptiosta, rahanpesusta tai järjestäytyneestä
rikollisuudesta, eivät saa osallistua julkisiin hankintamenettelyihin.
Tuomionsaaneet eivät myöskään saisi asettua ehdolle julkiseen virkaan
tai toimia julkisessa virassa.

Parlamentin jäsenet toistavat päätöslauselmassa jo
aiemmin esitetyn vaatimuksen perustaa Euroopan syyttäjänvirasto, jonka
tehtävänä olisi tutkia EU:n taloudelliseen etuihin kohdistuvia rikoksia.
Päätöslauselmassa pyydetään osoittamaan sille tarvittavat henkilö- ja
taloudelliset resurssit.

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan
järjestö UNODC:n mukaan laittomasta toiminnasta peräisin olevan rahan
osuus on 3,6 prosenttia koko maailman BKT:stä. Komissio puolestaan
arvioi, että korruption aiheuttamat kustannukset ovat EU:ssa noin 120
miljardia euroa vuodessa eli noin prosentin EU:n BKT:stä.

Rikollisjärjestöjen varat

Parlamentin jäsenet korostavat tarvetta puuttua
rikollisjärjestöjen varoihin EU:n taloudellisten etujen turvaamiseksi.
Toimenpidesuosituksissa ehdotetaan pankkisalaisuuden poistamista ja
veroparatiisien kitkemistä EU:n alueelta. Mepit haluaisivat käyttää
takavarikoidun rikollisen toiminnan avulla hankitun omaisuuden
yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.

Ihmiskaupan kitkeminen

Parlamentin jäsenet haluavat kovempia rangaistuksia
ihmiskaupasta ja parempaa suojelua ihmiskaupan uhreille. Mepit
korostavat, että pakkotyön torjunnassa olisi keskityttävä erityisesti
kohteisiin, joissa riistetään halpaa pakkotyövoimaa.

Ihmiskaupan arvoksi on arvioitu noin 25 miljardia euroa
vuosittain. Kansainvälinen työjärjestö on arvioinut, että EU:ssa
pakkotyötä tekee 880 000 henkilöä, joista 270 000 on seksuaalisen
hyväksikäytön uhreja.

Mafiankaltaiseen järjestöön osallistuminen

Päätöslauselmassa ehdotetaan järjestäytyneen
rikollisuuden, korruption ja rahanpesun määritelmän laatimista.
Määritelmän tulisi sisältää myös mafiankaltaiseen järjestöön
osallistumisen rikosnimike.
Sopupelit ja äänten ostaminen

Päätöslauselmassa ehdotetaan sopupelien määrittämistä
rikokseksi. Samoin parlamentin jäsenet haluavat kriminalisoida äänten
ostamisen myös silloin, kun siihen sisältyy aineettomia etuja.

Taustatietoa

Parlamentin keskiviikkona hyväksymä päätöslauselma pitää
sisällään ehdotuksen toimintasuunnitelmasta, jossa esitetään
toimenpidesuosituksia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi
kansainvälisellä, Euroopan ja kansallisella tasolla. Päätöslauselman
laati maaliskuussa 2012 perustettu järjestäytynyttä rikollisuutta,
korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta (CRIM).
Valiokunnan tehtävänä oli tarkastella järjestäytyneen rikollisuuden
vaikutuksia unionin talouteen ja yhteiskuntaan sekä ehdottaa
asianmukaisia toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments