Euroopan komissio: Pelien, sähköisten kirjojen, videoiden ja musiikin lataajille parempi suoja EU:ssa

14.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteisten toimien ansiosta on 116 verkkosivustoa, jotka myyvät digitaalisia pelejä, kirjoja, videoita ja musiikkia, saatu noudattamaan EU:n kuluttajalainsäädäntöä

Suojan parantumisen takana on nk. tehoisku, EU:n laajuinen
verkkosivustojen tarkastus, jonka avulla pyritään havaitsemaan
kuluttajansuojalainsäädännön rikkomukset ja takaamaan lainsäädännön
täytäntöönpano. Digitaalista sisältöä myyvien sivustojen läpikäynti
tapahtui kesällä 2012. Kansalliset viranomaiset tarkastivat yhteensä 330
sivustoa, jotka edustavat suurta osuutta markkinoista. Viranomaiset
löysivät tarkoissa selvityksissään 172 sivustoa, jotka eivät olleet EU:n
kuluttajalainsäädännön mukaisia. Viranomaiset ottivat yhteyttä
asianomaisiin yrityksiin, jotta ne saattaisivat sivustonsa vaatimusten
mukaisiksi. Tähän mennessä on
korjattu 116 sivustoa. 49 sivustoa on jatkotoimien kohteena, viidessä
tapauksessa vaatimustenvastaisuudet olivat niin vähäisiä, etteivät
jäsenvaltiot katsoneet jatkotoimiin olevan aihetta. Kaksi sivustoa on
sittemmin suljettu. EU:n jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten toimien
ansiosta 80 prosenttia tarkastetuista 330 sivustosta on nyt EU:n
kuluttajalainsäädännön mukaisia.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments