Euroopan komissio: EU:n on aika torjua tehokkaammin aseväkivaltaa

28.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio esittää ehdotuksia ampuma-aseväkivallan vähentämiseksi Euroopassa. Ampuma-aseiden laittoman käytön muodostamaa uhkaa olisi torjuttava EU:n tasolla lainsäädännön, operatiivisten toimien, koulutuksen ja EU:n rahoituksen avulla.

Euroopan komissio julkaisee samalla Eurobarometri-selvityksen
tulokset. Tulosten mukaan kuusi kymmenestä eurooppalaisesta uskoo, että
ampuma-aserikosten määrä todennäköisesti kasvaa seuraavan viiden vuoden
aikana. Tuloksista käy myös ilmi, että 55 prosenttia eurooppalaisista
haluaa tiukentaa sääntöjä siitä, kenelle olisi annettava lupa omistaa,
ostaa tai myydä ampuma-aseita

Komissio esittää sen vuoksi keinoja, joilla EU:ssa voidaan puuttua epäkohtiin ampuma-aseiden koko elinkaaren eli
valmistuksen, myynnin, hallussapidon, kaupan, säilyttämisen ja
toimintakyvyttömäksi tekemisen aikana. Samalla olisi kuitenkin
kunnioitettava laillisen aseenkäytön, kuten urheiluammunnan ja
metsästyksen, perinnettä.


Tiukemmat EU:n yhteiset säännöt ampuma-aseiden toimintakyvyttömäksi tekemisestä voisivat taata sen, että käytöstä poistettuja aseita ei voitaisi enää käyttää uudelleen.

Komissio selvittää, voitaisiinko käyttöön ottaa yhteinen lähestymistapa ampuma-aseiden merkitsemiseksi sarjanumeroilla niiden valmistuksen yhteydessä, jotta rikollisten käyttämät aseet voitaisiin jäljittää.


On välttämätöntä harkita EU:n säädösten antamista rikosoikeudellisten seuraamusten
yhteisistä vähimmäisvaatimuksista, jotta pelotevaikutus toimisi
kaikissa jäsenvaltioissa ja jotta laittomien aseiden kauppiaat eivät
käyttäisi hyväkseen laissa olevia porsaanreikiä. Yhteisissä säännöissä
voitaisiin määrätä siitä, mitkä ampuma-aserikokset johtavat
rikosoikeudellisiin seuraamuksiin (laiton valmistus, laiton kauppa,
merkintöjen muuttaminen, laiton hallussapito ja aikomus toimittaa
aseita), sekä siitä seuraamusten tasosta, jota jäsenvaltioissa olisi
sovellettava
.


Aseväkivaltaa voitaisiin myös vähentää tiukentamalla aseiden hallussapitoa koskevaa EU:n sisämarkkinadirektiiviä jäsenvaltioissa esimerkiksi rajoittamalla erittäin vaarallisten aseiden siviilikäyttöä. Aselupien myöntämistä koskevia menettelyjä tarkastellaan myös konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi.


Ampuma-aseiden
myynnin ja laittoman valmistuksen valvonta olisi pantava
asianmukaisesti täytäntöön. Komissio aikoo myös hankkia lisätietoja
uusista teknologisista haasteista, kuten aseiden verkkomyynnistä tai
aseiden osien valmistuksesta
3D-tulostimella. Se pyrkii myös selvittämään, kuinka vähentää postin välityksellä tapahtuvia laittomia aselähetyksiä.

Komissio tarkastelee myös sitä, kuinka kolmansista maista peräisin olevien laittomien ampuma-aseiden
uhkaa voitaisiin vähentää antamalla teknistä apua muun muassa maiden
aseviennin valvontajärjestelmien tehostamiseksi, salakuljetusreittien
sulkemiseksi ja sotilasasevarastojen hallinnoinnin parantamiseksi.


Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja
sidosryhmät tarkastelevat näitä ehdotuksia eri vaihtoehtojen, mukaan
lukien lainsäädäntötoimien, arvioimiseksi.

Ehdotukset
perustuvat lainvalvontaviranomaisten kanssa käytyihin keskusteluihin,
aseväkivallan uhrien, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja
valtuutettujen valmistajien, jälleenmyyjien ja käyttäjien näkemyksiin
sekä
Eurobarometri-selvityksen tuloksiin ja julkiseen kuulemiseen annettuihin vastauksiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments