Euroopan komissio: EU:n ehdottamat oikeudet käännöksiin ja tulkkaukseen käyttöön jäsenvaltioissa 27.10

28.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jäsenvaltioiden pitäisi saattaa ensimmäinen rikoksesta epäiltyjen oikeuksia koskeva EU:n direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 27. lokakuuta

Direktiivillä taataan rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen unionin
kansalaisten oikeus omakieliseen tulkkaukseen ja oikeudelliseen
neuvontaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä kaikissa EU:n
tuomioistuimissa. Euroopan komissio esitti direktiiviehdotuksen vuonna
2010 (IP/10/249), ja Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen ennätysajassa, vain yhdeksässä kuukaudessa (IP/10/1305).

Tausta

EU:ssa käynnistetään joka vuosi
yli 8 miljoonaa rikosoikeudenkäyntimenettelyä. Euroopan komissio otti 9.
maaliskuuta 2010 ensimmäisen askeleen kohti EU:n yhteisten normien
käyttöönottoa rikosasioissa tekemällä ehdotuksen säännöistä, joilla
EU-maat velvoitetaan tarjoamaan rikoksesta epäillyille täydet tulkkaus-
ja käännöspalvelut (IP/10/249, MEMO/10/70). Euroopan parlamentti ja neuvostoon kokoontuneet jäsenvaltiot hyväksyivät ehdotuksen nopeasti (IP/10/1305). EU:n jäsenvaltioilla on ollut kolme vuotta aikaa panna nämä säännöt täytäntöön.
Yleensä tähän varataan kaksi vuotta, mutta nyt haluttiin varmistaa,
että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa huolehtia tarvittavista
käännöksistä.

Direktiivi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä
takaa kansalaisille oikeuden tulla kuulustelluksi, osallistua
oikeudenistuntoihin ja saada oikeudellista neuvontaa omalla
äidinkielellään rikosoikeudenkäyntimenettelyn kaikissa vaiheissa
kaikissa EU:n tuomioistuimissa. Komissio vaati näitä oikeuksia koskevaa
säädöstä, jotta voitaisiin varmistaa, että Euroopan
ihmisoikeussopimuksessa, Strasbourgissa toimivan Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä ja EU:n perusoikeuskirjassa
vahvistettuja normeja noudatetaan aukottomasti.

Käännös- ja tulkkauskulut maksaa
oikeudenkäyntijäsenvaltio, ei epäilty. Koska EU:ssa ei ole ollut
yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, joilla taattaisiin oikeudenkäynnin
oikeudenmukaisuus, oikeusviranomaiset eivät ole mielellään lähettäneet
epäiltyjä toiseen jäsenmaahan. Tämän seurauksena EU:n toimet
rikollisuuden torjumiseksi, esimerkiksi eurooppalainen pidätysmääräys,
eivät ole niin tehokkaita kuin ne voisivat olla.

Oikeutta käännöksiin ja
tulkkaukseen koskeva direktiivi on ensimmäinen oikeudenmukaista
oikeudenkäyntiä koskevista toimenpiteistä, joiden avulla on tarkoitus
ottaa käyttöön yhteiset EU:n normit rikosasioissa. Sen jälkeen on
hyväksytty vuonna 2012 toinen direktiiviehdotus oikeudesta
tiedonsaantiin rikosoikeudenkäyntimenettelyissä (ks. IP/12/575) ja vuonna 2013 kolmas direktiiviehdotus oikeudesta asianajajaan (IP/13/921).
Komissio jatkaa työtään tällä saralla antamalla uusia ehdotuksia
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaamiseksi kansalaisille vielä ennen
vuoden 2013 loppua.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments