EIT:lta Suomelle langettava tuomio sananvapauden loukkauksesta

31.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 29.10. antamassaan tuomiossa katsonut, että Suomi loukkasi kahden valittajina olleen henkilön sananvapautta, kun valittajat oli tuomittu kunnianloukkauksesta ja määrätty maksamaan vahingonkorvauksia.

Ulkoasiainministeriön lehdistötiedotteesta:

Tapaus koski kansallista tuomiota
kunnianloukkausasiassa, jossa valittajina olleet toimittaja ja hänen
esimiehensä oli tuomittu sakkorangaistukseen ja määrätty maksamaan kunnianloukkauksen johdosta vahingonkorvausta A:lle. Kansallisessa
prosessissa oli katsottu valittajien esittäneen A:sta valheellisia ja
virheellisiä vihjauksia televisio-ohjelmassa niin, että teko oli ollut
omiaan aiheuttamaan A:lle kärsimystä, halveksuntaa ja vahinkoa. Viranomaisten yhteistyön puutetta kritisoineessa televisio-ohjelmassa
oli esimerkkinä mainittu A:n talousrikosoikeudenkäynti sekä esitetty
oikeudenkäynnistä ja A:sta kuvattu filmimateriaali, jossa oli kerrottu
oikeudenkäynnin käsittelevän syytettä talousrikoksesta. Kansallisessa
prosessissa valittajat olivat kiistäneet syytteen sillä perusteella,
että kaikki ohjelmassa esitetyt tiedot olivat olleet moitteettomia.

EIT
katsoi, että kansallisessa prosessissa ei ollut arvioitu sitä, olivatko
A:n ja valittajien edut tasapainossa toistensa kanssa. EIT kiinnitti
myös huomiota siihen, että kansallisessa prosessissa ohjelmassa
esitettyjen tietojen moitteettomuutta ei ollut kiistetty ja että
ohjelman esittämisen aikaan A:n tilanne oli ollut jo julkisuudessa.
Syyt, joihin sananvapauteen puuttumiseksi oli vedottu, olivat
merkityksellisiä, mutta eivät riittäviä.

EIT määräsi valtion korvaamaan valittajille yhteensä 4 240 euroa aineellisesta vahingosta ja 3 500 euroa oikeudenkäyntikuluista.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio sananvapautta koskevassa asiassa

EIT:n lyhyt lehdistötiedote löytyy täältä: here

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments