Eduskunta: Suuressa valiokunnassa esillä lähetettyjen työntekijöiden asema sekä ympäristö- ja kauppa-asioita

14.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työllisyys- sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvostossa on tavoitteena saavuttaa yleisnäkemys lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanodirektiivistä, jotta neuvosto voi aloittaa asiassa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa

Direktiivin tarkoituksena on parantaa lähetettyjen työntekijöiden
työehtojen noudattamista sekä torjua työehtojen kiertämistä. Keskeinen
avoinna oleva kysymys on se, mitä kansallisia vaatimuksia ja
valvontakeinoja työntekovaltio saa käyttää. Suurin osa jäsenvaltioista
kannattaa Suomen tavoin sitä, että direktiivissä lueteltujen vaatimusten
ohella myös muita vaatimuksia ja valvontakeinoja voidaan käyttää.

Suuri valiokunta päätti yhtyä asiassa työelämä- ja
tasa-arvovaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan ja
pitää erittäin tärkeänä, että direktiivi sallii Suomessa käytössä
olevien valvontakeinojen tasoisten keinojen käytön myös jatkossa. Näitä
keinoja ovat esimerkiksi veronumeron sisältävien tunnistekorttien
vaatiminen rakennustyömailla. 

Lisätietoa 

YLE.fi: Ulkomaisille kausityöntekijöille tulossa oikeus sosiaaliturvaan – laki uudistuu

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments