Yhdistyksen jäsenen erottamista koskeva päätös kumottiin

29.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2013:28

Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen – yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukainen syrjintä

Kysymys siitä, oliko yhdistyksen johtokunnan tekemä ja jäsenkokouksen
vahvistama päätös kantajan erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä
katsottava pätemättömäksi. Kysymys myös siitä, olivatko yhdistys ja
ammattiliitto kantajaan kohdistamallaan menettelyllä syyllistyneet
yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaiseen syrjintään ja oliko kantaja
oikeutettu yhdenvertaisuuslain 9 §:n mukaiseen hyvitykseen.

HelHO:2013:28

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments