VKSV: Esitutkintayhteistyötä koskeva ohje

25.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusi esitutkintalaki astuu voimaan 1.1.2014. Uuden lainsäädännön myötä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välinen yhteistyö rikosasioiden tutkinnassa muuttuu

Se lisääntyy määrältään, monipuolistuu muodoiltaan ja painottuu
esitutkinnan alkuvaiheisiin. Esitutkintayhteistyöllä pyritään
tehostamaan rikosten selvittämistä ja rikosprosessin toimivuutta
kokonaisuudessaan.

Työryhmän raportti sisältää kattavan analyysin ja käsikirjatyyppisen
kuvauksen uuden lain tuomista muutoksista esitutkintayhteistyön
kummankin osapuolen näkökulmasta katsottuna.

Työryhmä on laatinut raporttinsa esitutkintayhteistyötä koskevaksi
ohjeluonnokseksi. Se antaa tulkinta-apua käytännön
esitutkintayhteistyössä. Raportti toimii myös opetusmateriaalina uuteen
esitutkintalakiin liittyvässä koulutuksessa.

Työryhmän raportti on syntynyt osana Ponnistus 2014 -hanketta, jonka
valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero
9.11.2011 asettivat varmistaakseen mahdollisimman hyvän yhteisen
valmistautumisen uuden esitutkintalain (805/2011), pakkokeinolain
(806/2011) ja poliisilain (872/2011) voimaantuloon.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments