Viranomainen ei saanut peruuttaa kumottuun lakiin perustuvaa etuuspäätöstään.

29.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuopion HAO:
Hallintopäätöksen pysyvyys
Luottamuksensuoja
Hallintopäätöksen korjaaminen
Itseoikaisu asianosaisen vahingoksi
Asiavirhe
Valituskelpoisuus
Takaisinperintä
Mitättömyys

Paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto oli myöntänyt kahdelle
henkilölle julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja sen nojalla
annetun asetuksen perusteella liikkuvuusavustusta vuoden 2013 puolella,
vaikka julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki oli
kumonnut mainitut säännökset 1.1.2013 lukien.

Viranomainen peruutti tekemänsä päätökset asiavirheenä.

Etuuden hakijat valittivat päätöksistä hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus kumosi oikaisupäätökset, koska päätöksen virheellisyys
ei ollut johtunut hallintolain 50 §:n vaatimalla tavalla asianosaisen
omasta menettelystä ja koska korjaamiseen ei ollut asianosaisten
suostumusta. Valittajilla oli oikeus alkuperäisillä päätöksillä
myönnettyyn etuuteen.

Kuopion HAO 23.9.2013 13/0373/2

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments