Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio matkatoimistojen arvonlisäverotusta koskevassa asiassa

25.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 26. syyskuuta tuomion koskien kannetta, jonka komissio on nostanut Suomea ja seitsemää muuta Euroopan unionin jäsenvaltioita vastaan

Asia koskee arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY mukaisen
matkatoimistojen erityisjärjestelmän soveltamista. Matkailupalvelujen
myyntiin liittyy tyypillisesti velvollisuus maksaa arvonlisäveroa
kahteen tai useampaan jäsenvaltioon, minkä vuoksi direktiivin yleisten
sääntöjen soveltaminen voi olla vaikeaa ja hallinnollisesti työlästä.
Tästä syystä matkatoimistoja koskee erityisjärjestelmä, jonka
tavoitteena ovat verotuksen yksinkertaistaminen ja verotulojen
kohdentuminen siihen jäsenvaltioon, jossa palvelu tosiasiallisesti
suoritetaan.

Komissio katsoo direktiivin sanamuodon perusteella, että
matkatoimistojen erityisjärjestelmää sovelletaan vain, kun matkatoimisto
myy matkailupalvelun suoraan matkustajalle eli henkilölle, joka käyttää
matkan itse. Komission mukaan Suomi rikkoo kyseistä
erityisjärjestelmää, koska sitä sovelletaan Suomessa myös silloin, kun
matkapalvelu myydään muulle taholle kuin matkustajalle, esimerkiksi
toiselle matkatoimistolle edelleenmyyntiä varten.

Suomi on kiistänyt komission väitteet. Suomi katsoo, että
erityisjärjestelmän tavoitteet, verotuksen yksinkertaisuus ja
verotulojen oikeudenmukainen kohdentuminen, toteutuvat parhaiten, kun
järjestelmää sovelletaan laajasti kaikkeen matkailupalvelujen myyntiin.
Suomi on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että direktiivin eri
kieliversiot poikkeavat toisistaan ja sanamuoto mahdollistaa myös Suomen
noudattaman tulkinnan.

Linkki asiaan C-309/11

Valtioneuvoston viestintäosaston tiedoteTilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments