Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus koskien Euroopan komission asiakirjojen julkisuutta

5.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ratkaisuehdotuksessa on kyse Suomen tekemästä valituksesta, joka koskee komission käynnistämän rikkomusmenettelyn asiakirjojen julkisuutta

Asiassa on kyse siitä, että portugalilainen ympäristöjärjestö Liga
para a Protecção da Natureza (LPN) pyysi komissiolta oikeutta tutustua
asiakirjoihin, jotka liittyivät komission Portugalia vastaan
käynnistämään rikkomusmenettelyyn koskien Sabor-joen patohanketta.

Komissio päätti kuitenkin luovuttaa vain osan pyydetyistä
asiakirjoista. Komissio perusteli päätöstään erityisesti sillä, että
rikkomusmenettelyssä tulee vallita komission ja asianomaisen
jäsenvaltion keskinäin luottamus, jotta ne voivat käydä neuvotteluja ja
tehdä kompromisseja ratkaistakseen kiistan sovinnollisesti. Komissio
katsoi myös, että asiaan ei liity ylivoimaista yleistä etua, joka
edellyttäisi asiakirjojen luovuttamista. LPN nosti komission päätöksen
kumoamiseksi kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka hylkäsi
kanteen 9.9.2011 antamallaan tuomiolla (asia T-29/08).

Suomi teki kyseisestä tuomiosta valituksen unionin tuomioistuimeen.
Suomi katsoi, että komissio oli jättänyt luovuttamatta pyydetyt
asiakirjat virheellisin perustein, ja että yleisen tuomioistuimen olisi
tullut kumota komission päätös. Valituksessa katsottiin erityisesti,
että komissio ei voi nojautua yleiseen olettamaan, jonka mukaan se voi
jättää luovuttamatta kaikki käynnissä oleviin rikkomusmenettelyihin
liittyvät asiakirjat. Lisäksi Suomi katsoi, että komission olisi tullut
asiaan liittyvää ylivoimaista yleistä etua arvioidessaan ottaa huomioon,
että kyse oli ympäristön tilaan liittyvästä menettelystä.

Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote

Linkki yhdistettyihin asioihin C-514/11 P ja C-605/11 P

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments