Tilastokeskus: Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 900 asiaa vuonna 2012

24.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2012 kaikkiaan 3 930 lainkäyttöasiaa, mikä on 294 asiaa vähemmän kuin vuonna 2011

Suurimmaksi asiaryhmäksi nousivat
ulkomaalaisasiat. Vuonna 2012 valituslupa-asioiden määrä jatkoi
kasvuaan ja ensi kertaa valituslupa-asioita käsiteltiin yhtä paljon
kuin valitusasioita. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen
julkaisemista luvuista.

Suurimpia asiaryhmiä olivat ulkomaalaisasiat (24 %),
sosiaali- ja terveydenhuollon asiat (18 %) ja veroasiat
(16 %). Ulkomaalaisasioista lisääntyivät määrällisesti eniten
oleskelulupa-asiat, turvapaikka-asiat ja karkottamiset. Sosiaali-
ja terveydenhuollon asiat vähenivät edellisestä vuodesta 23
prosenttia. Tämä johtui mm. huostaanottoon ja sijaishuoltoon
sijoittamiseen liittyvien asioiden vähenemisestä.

Ratkaistuista asioista 1 890 oli valitusasioita, 1 889
valituslupa-asioita ja 151 hakemusasioita. Valituslupahakemus
hylättiin 1 624 asiassa. Vuonna 2012 korkeimpaan
hallinto-oikeuteen saapui 3 946 asiaa, 94 asiaa vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Vuoden lopussa oli vireillä 3 894
lainkäyttöasiaa.

Vuonna 2012 ratkaistujen valituslupa-asioiden määrä kasvoi
edellisvuodesta viisi prosenttiyksikköä. Vuonna 2011 muutos
verrattuna vuotta aiempaan oli kuusi prosenttiyksikköä.
Valituslupa-asioiden määrän muutos johtui lähinnä
ulkomaalaisasioiden kasvusta. Asioita, jotka edellyttävät
korkeimman hallinto-oikeuden valituslupaa ovat mm.
ulkomaalaisasiat, verotus, toimeentulotuki- ja maataloustukiasiat,
harkinnanvaraiset vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja etuudet,
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat sekä
ampuma-aseasiat.

Ratkaistuista asioista 90 prosentissa haettiin muutosta
alueellisten hallinto-oikeuksien päätökseen.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa ratkaistuissa asioissa oli
12,6 kuukautta. Valitusasioiden käsittelyyn kului keskimäärin 14,7
kuukautta ja valituslupa-asioiden keskimäärin 10,5 kuukautta.
Kaikista asioista ratkaistiin 24 prosenttia alle kuudessa
kuukaudessa ja puolesta vuodesta vuoteen käsittely kesti 28
prosentissa asioista. Keskimääräistä nopeammin käsiteltiin
ulkomaalaisasiat (9,8 kk) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiat
(9,9 kk). Pisimpään veivät taloudellista toimintaa, liikennettä ja
viestintää koskevat asiat (17,8 kk) ja itsehallintoa koskevat asiat
(17,3 kk). Käsittelyajat pidentyivät kaikissa muissa asiaryhmissä
paitsi veroasioissa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments