STM: Sama selvitysmalli lapsiin kohdistuneisiin pahoinpitely- ja seksuaalirikoksiin

19.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että lapsiin kohdistuneita pahoinpitelyrikoksia aletaan selvittää samalla mallilla kuin seksuaalirikoksia. Selvittämisestä aiheutuvat kustannukset siirrettäisiin kunnilta valtion vastuulle

Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaisivat tutkimusten
järjestämisestä, ja pahoinpitelyrikosten selvittämisessä
käytettäisiin samoja menettelytapoja ja henkilöstöä kuin lapseen
kohdistuneiden seksuaalirikosten selvittämisessä nykyisin
käytetään.

Laissa tarkoitettuja tutkimuksia olisivat mahdollisen lapseen
kohdistuneen rikoksen selvittämiseksi ja haitan arvioimiseksi
tehtävät tutkimukset ja selvitykset, kuten lapsen haastattelu,
tarvittavat somaattiset, psykologiset ja muut lääketieteelliset
tutkimukset sekä tutkimuksiin perustuva lausunto. Tutkimukseen
kuuluvat myös vanhempien tai sijaisvanhempien haastattelut.

Lain muutos mahdollistaa myös tarpeellisten tietojen vaihdon
poliisin ja terveydenhuollon välillä pahoinpitelyrikoksissa.
Oikeuspsykiatrian yksiköllä olisi oikeus saada tutkimuksen
tekemiseksi välttämättömät tiedot ja se voisi luovuttaa tutkimuksen
aikana kertyneet tiedot poliisille, syyttäjälle tai
tuomioistuimelle ilman huoltajan suostumusta.

Tavoitteena on kaltoin kohdeltujen lasten oikeusturvan
toteutuminen yhteneväisesti koko maassa ja yhdenvertaisesti
seksuaalirikoksia kokeneiden lasten kanssa.

Lasten oikeuspsykiatrian yksiköissä tehtiin poliisin
virka-apupyynnön perusteella 74 lapseen kohdistuneen pahoinpitelyn
tutkimusta vuonna 2009. Vuonna 2010 tutkimuksia tehtiin 101 ja
vuonna 2011 tutkimuksia oli 133. Lapsiin kohdistuneiden
seksuaalirikosten tutkimuksia tehtiin 244 vuonna 2011 ja 289 vuonna
2012.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments