STM: Lapsen ja lastensuojelun työntekijän tapaamiset kirjattava asiakassuunnitelmaan

19.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus haluaa selkeyttää lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän velvollisuutta tavata henkilökohtaisesti lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevaa lasta

Sosiaalityöntekijä kirjaisi jatkossa lapsen asiakassuunnitelmaan, kuinka usein hän tai muu lapsen olosuhteita hyvin tunteva lastensuojelun työntekijä ja lapsi tapaavat henkilökohtaisesti

Lapsen ja työntekijän välisten tapaamisten kirjaaminen
asiakassuunnitelmaan ei velvoita järjestämään tapaamisia enempää
kuin laissa nykyisin säädetään. Kirjaamisvelvoite auttaa kuitenkin
kiinnittämään aiempaa paremmin huomiota lain noudattamiseen.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan pääsääntönä olisi,
että lapsi tapaisi asioistaan vastaavaa työntekijää
henkilökohtaisesti vähintään kaksi tuntia kuukaudessa aktiivisen
työvaiheen aikana. Aktiivisella työvaiheella tarkoitetaan muun
muassa lastensuojelutarpeen selvitystä, arviointia asiakkaana jo
olevan lapsen tilanteesta sekä sijoituksen valmistelua.

Säännöstä sovellettaessa tulisi pyrkiä myös siihen, että
lastensuojelun sosiaalityöntekijän työajasta vähintään puolet
käytetään lasten ja perheiden kohtaamiseen.

Muutoksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksia kuulemiseen
ja mielipiteen ilmaisemiseen sekä tiedon ja tuen saantiin omassa
asiassaan.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments