SM: Vähemmistövaltuutettu valvomaan ulkomaalaisten palautuksia

20.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksen tarkoituksena on Schengenin rajasäännöstön,
paluudirektiivin ja EU:n matkustusasiakirjapäätöksen sekä Suomen
lainsäädännön yhteensovittaminen. Esityksessä myös ehdotetaan, että
vähemmistövaltuutetulle säädetään toimivalta valvoa ulkomaalaisten
maasta poistamisen täytäntöönpanoa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia,
ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia, säilöön otettujen ulkomaalaisten
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettua lakia sekä
vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annettua lakia.

Lakimuutokset kohdistuisivat pääasiassa viranomaisten menettelyihin.
Ulkomaalaislakiin on tarkoitus lisätä uusia käsitteitä, kuten pääsyn
epääminen. Ulkomaalaisen pääsy voitaisiin evätä rajanylityksen
yhteydessä, jos henkilö ei täytä maahantulon edellytyksiä ja oleskelun
on tarkoitus kestää alle kolme kuukautta. Epäämiseen liittyvä menettely
edellyttäisi, että ulkomaalaisasioiden sähköiseen
asiankäsittelyjärjestelmään tehtäisiin muutoksia. Muutosten
toteuttamiseksi on esitetty 150.000 euron suuruista määrärahaa.

Läpinäkyvyyttä maasta poistamisen täytäntöönpanoon

Maasta poistamisten täytäntöönpanosta vastaa Suomessa poliisi tai
rajatarkastusviranomainen. Vuonna 2012 Suomesta poistettiin 2 362
henkilöä.

Ulkomaalaisen maasta poistaminen perustuu joko käännyttämistä tai
maasta karkottamista koskevaan päätökseen. Tällä hetkellä mikään
ulkopuolinen taho ei Suomessa valvo maasta poistamisen täytäntöönpanoa.
Valvonta perustuu poliisin omiin raportteihin ja yleiseen
laillisuusvalvontaan.

Hallituksen esityksen tavoitteena on kehittää maasta poistamisen
valvontaa, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa sekä
palautettavien henkilöiden että heidän saattajiensa oikeusturvaa.
Komissio on korostanut valvonnasta vastaavan tahon itsenäistä roolia
suhteessa tahoon, joka käytännössä toimeenpanee palautukset.

Esityksessä palautusten valvontaa ehdotetaan vähemmistövaltuutetulle.
Valtuutettu voisi arvioida myös muita palauttamistapoja, kuten
vapaaehtoista paluuta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments