Poliisi: Rikokset vähenivät – poliisin tehtävien määrä lisääntyi

24.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisin tuoreiden toiminnallisten tilastojen mukaan tämän vuoden tammi-elokuussa rikosten ja rikkomusten määrä oli noin puolitoista prosenttia pienempi kuin viime vuonna samalla tarkastelujaksolla

Kehitys selittyy pääosin liikenne-, omaisuus- ja väkivaltarikosten
vähenemisellä sekä poliisin onnistuneella ennaltaehkäisevällä työllä.
Kehitys oli samansuuntaista lähes kaikkien rikosnimikkeiden osalta.

Rikosten määrä vähentynyt

Kuluvan vuoden
tammi-elokuussa poliisin tietoon tuli kaikkiaan noin 573 500 rikosta.
Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna määrä on noin
puolitoista prosenttia pienempi.

Rikoslakirikosten määrä väheni
lähes kolmella prosentilla vuoden 2012 tammi-elokuuhun verrattuna.
Liikennerikokset vähenivät kuudella, rattijuopumukset yli seitsemällä ja
moottoriajoneuvovarkaudet kahdellatoista prosentilla.

Poliisi
on omalla toiminnallaan kyennyt paljastamaan aiempaa enemmän muuten
piiloon jäävää rikollisuutta sekä ennaltaehkäisemään erityisesti
omaisuusrikoksia – ryöstöt vähenivät kymmenellä ja omaisuusrikokset
kahdella prosentilla. Poliisitoiminnan erityinen painopiste tänä vuonna
on ollut talousrikosten paljastaminen ja tutkiminen, jonka seurauksena
myös talousrikosten määrä tippui kuudella prosentilla.  

Useiden
rikostyyppien väheneminen selittyy myös tiiviillä kansainvälisellä
viranomaisyhteistyöllä, jonka avulla on onnistuttu ennaltaehkäisemään ja
paljastamaan kansainvälisten rikollisryhmien toimintaa.

Väkivaltarikokset kokonaisuudessaan vähentyneet

Pahoinpitelyrikokset
vähenivät viime vuoteen verrattuna lähes kymmenellä prosentilla.
Lisäksi erityisesti yleisissä tilaisuuksissa tapahtuneet pahoinpitelyt
ovat vähentyneet huomattavasti – lähes viidenneksellä. Ravintoloissa
pahoinpitelyitä kirjattiin viime vuoteen verrattuna 14 prosenttia
vähemmän.

Myös perheväkivaltailmoituksia tehtiin tänä vuonna
lähes kahdeksan prosenttia vähemmän. Pahoinpitelytehtävät vähenivät
kuudellasadalla viime vuodesta ja henkirikosten ja niiden yritysten
määrä kokonaisuudessaan väheni lähes kahdellakymmenellä prosentilla.

Vaikka
väkivaltarikokset ovat kokonaisuudessaan vähentyneet, on lasten
seksuaalisten hyväksikäyttötapausten osalta tilastoissa havaittavissa
yleistymistä. Lasten hyväksikäyttötapaukset ovat viime vuoteen
verrattuna lisääntyneet noin seitsemällätoista prosentilla.


Tilastojen mukaan lasten seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset ovat
yleistyneet, mutta luvut eivät välttämättä kuitenkaan kerro itse
rikostyypin yleistymisestä. Sen sijaan lasten seksuaalisten
hyväksikäyttötapausten ilmoittamiskynnys on pienentynyt, joka
mahdollistaa tehokkaammin myös näihin rikoksiin puuttumisen, Paatero
huomauttaa.

Törkeitä huumausainerikoksia paljastettiin yli viidennes enemmän

Poliisi onnistui saamaan tietoonsa ja paljastamaan törkeitä huumausainerikoksia yli viidenneksen viime vuotta enemmän.

– Käytössä olevia resursseja on onnistuttu kohdentamaan tehokkaammin myös huumausainerikosten kitkemiseen, Paatero täsmentää.

Viime
vuoteen verrattuna huumausainerikokset ovat olleet hienoisessa
kasvussa. Kaiken kaikkiaan viime vuonna kirjattiin kuusisataa
huumausainerikosta enemmän eli määrä on noussut noin viidellä
prosentilla.

Kotihälytykset lisäsivät tehtävien määrää

Poliisin
kaikkien tehtävien määrä lisääntyi vajaat puoli prosenttia. Erityisesti
perheväkivallaksi arvioitujen kotihälytysten määrä kasvoi.

Kiireellisimmissä
eli A–kiireellisyysluokan hälytystehtävissä poliisi oli t
apahtumapaikall
a keskimäärin 9,4 minuutissa ja A- ja B-hälytystehtävissä 17,4
minuutissa. Viime vuoteen verrattuna A-kiireellisyysluokan tehtävissä
toimintavalmiusaika laski noin kaksi prosenttia, A- ja B-luokan
tehtävissä noin neljä prosenttia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments