Pääomaa koskeva yksipuolinen tuomio ei esteenä korkoa koskevalle uudelle kanteelle

26.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2013:2
Oikeudenkäyntimenettely
Oikeusvoima
Velkasuhteeseen perustuva saatava
Korko

Kysymys korkovaatimuksia koskevan kanteen tutkimisen edellytyksistä, kun
samaan velkasuhteeseen liittyvä aikaisempi kanne oli hyväksytty
lainvoiman saaneella yksipuolisella tuomiolla.

VaaHO:2013:2

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments