OPTL: Vankiloiden järjestyssääntöjen sisältöanalyysi vankeuslakiuudistuksen näkökulmasta

25.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkastelun tavoitteena oli selvittää, onko seuraavissa tavoitteissa onnistuttu: ovatko vankiloiden järjestyssäännöt keskeisiltä osiltaan yhdenmukaiset ja määritelläänkö niissä riittävällä täsmällisyydellä vankien käyttäytymistä koskevat odotukset

Kiinnostuksen kohteena oli myös se, miten järjestyssäännöissä määritellään

määräysten rikkomiseen mahdollisesti liittyvä kurinpitorangaistuksen uhka.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments