Oikeusasiamies esittää hyvitystä potilaan itsemääräämisoikeuden loukkauksesta

12.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaikean sairauden takia avuttomalle potilaalle oli suoritettu hoitotoimenpiteitä vastoin hänen tahtoaan.

Toimenpiteillä loukattiin
potilaan henkilökohtaisen koskemattomuuden ja yksityiselämän suojaa,
jotka on turvattu perustuslaissa ja ihmisoikeus-sopimuksessa.
Julkisen
vallan on perustuslain mukaan turvattava perusoikeuksien ja
ihmisoikeuksien toteutuminen. Sen vuoksi oikeusasiamies esittää, että
terveydenhuollon kuntayhtymä hyvittää kantelijalle häneen kohdistetut
loukkaukset.


Oikeusasiamies esittää hyvitystä potilaan itsemääräämisoikeuden loukkauksesta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments