Markkinaoikeus julkaisi asiamiehille ohjeet IPR-asioiden käsittelystä

2.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ohjeiden tarkoituksena on selventää asiamiehille oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa. Samalla asiamiesten huomiota halutaan kiinnittää markkinaoikeuden noudattamaan prosessuaaliseen käytäntöön.

Markkinaoikeuden toimivalta laajenee 1.9.2013 käsittämään teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat sekä teollisoikeudelliset valitusasiat. Näihin asioihin liittyen käytetään jäljempänä myös lyhennettä IPR, joka tulee englanninkielisestä nimityksestä Intellectual Property Rights.

Markkinaoikeus on ensimmäisen asteen toimivaltainen tuomioistuin IPR-riita- ja hakemusasioissa; IPR-rikosasioissa markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa. Markkinaoikeus toimii myös ensimmäisenä muutoksenhakuasteena  teollisoikeudellisissa IPR-rekisteröintiasioissa eli valitusasioissa. Oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa sääntelee ennen muuta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettu laki (jäljempänä oikeudenkäyntilaki; 100/2013) sekä – riippuen siitä, onko kysymyksessä riita-asia vai valitusasia – oikeudenkäymiskaari tai hallintolainkäyttölaki.

Näiden ohjeiden tarkoituksena on selventää asiamiehille oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa. Samalla asiamiesten huomiota halutaan kiinnittää markkinaoikeuden noudattamaan prosessuaaliseen käytäntöön. Ohjeistus ei sitä vastoin ole oikeudellinen kannanotto prosessinormien eli prosessisääntöjen ja -periaatteiden soveltamista ja tulkintaa koskeviin kysymyksiin. Ohjeilla ei myöskään muuteta voimassa olevia säännöksiä.

Tänään uudistetuilla Markkinaoikeuden verkkosivuila on myös muita asiamiehille hyödyllisiä ohjeita.

Oikeudenkäyntiohjeet

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments