Konkurssisaatavan riitauttamisen määräaika palautetiin

17.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2013:5
Menetetyn määräajan palauttaminen
Jakoluetteloehdotus
Saatavan riitauttaminen

Asiassa on riidatonta, ettei A Oy:n edustajille 3.1.2013 toimitettuun
ruotsin kielelle käännettyyn jakoluetteloehdotukseen ollut liitetty
konkurssilain 13 luvun 2 §:n 3 momentin mukaista selvitystä. Sanottu
selvitys on toimitettu yhtiölle vasta 19.4.2013 eli konkurssilain 13
luvun 4 §:n 2 momentin mukaisen määräajan jo päätyttyä. Velallisyhtiön
mukaan tämä on johtanut siihen, ettei se ole voinut enää riitauttaa
konkurssissa valvottuja saatavia.

A Oy on vedonnut hakemuksensa perusteeksi siihen, ettei yhtiöllä
määräajan menettämisen vuoksi ole enää ollut mahdollisuutta saattaa
perusteettomiksi katsomiensa saatavien oikeellisuutta tuomioistuimen
tutkittavaksi. Hovioikeus katsoo, että yhtiön hakemuksen hyväksymiselle
on näin ollen olemassa erittäin painavia syitä. Jakoluetteloehdotukseen
merkityn saatavan riitauttamiselle varattu määräaika on siten
palautettava.

HelHO:2013:5

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments