Henkilollä ei ollut ilman erityistä syytä saada kuudennen polven esivanhemman käyttämää sukunimeä

23.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Sukunimen muuttaminen – Esivanhemmat – Takeneva polvi – Erityinen syy

Muiden käytössä jo oleva sukunimi X oli kuulunut tuota nimeä sukunimekseen hakeneen A:n eräälle kuudennen polven esivanhemmalle.

Nimilaissa ei ollut säännöstä siitä, miten kaukaisessa takenevassa
polvessa esiintyvä sukunimi voi tulla kysymykseen nimenmuutoksen
perusteena. Lain esitöiden mukaan esivanhemman käsitettä ei ollut
tarkoitettu ymmärrettäväksi niin laajana, että sen piiriin kuuluisivat
rajoituksetta kaikki hakijan esivanhemmat. Laissa ei kuitenkaan ollut
asetettu kiinteää sääntöä siitä, kuinka monta sukupolvea taaksepäin tätä
perustetta käytettäessä voitaisiin mennä. Käsite oli jätetty
täsmennettäväksi lain soveltamiskäytännössä, ennen muuta nimilautakunnan
lausuntokäytännössä.

Korkein hallinto-oikeus totesi yksilön esivanhempien lukumäärän
kaksinkertaistuvan kussakin esipolvessa. Samalla sukunimivalikoima voi
laajeta, mutta yksittäiseen esivanhempaan liittyvien, hakijan
identiteettiä tai muuta vastaavaa seikkaa koskevien perusteiden
todennäköisyys vastaavasti vähenee.

Nimilautakunnan lausuntokäytännössä esivanhempien käsitettä on
vakiintuneesti sovellettu niin, että vielä viidennen polven
esivanhempien on katsottu kuuluvan sen piiriin. A ei ollut esittänyt
eikä asiassa ollut muutoinkaan ilmennyt erityisiä syitä tulkita
käsitettä hänen asiassaan tästä lähtökohdasta poikkeavalla tavalla.

20.9.2013/2980

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments