Eurooppalainen sukupuolten välisen tasa-arvon asiantuntijaverkosto (ENEGE): Sukupuolten erot nuorten työmarkkinoille

3.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiaa koskevasta raportista ilmenee, että naisilla uran alkuvaihe muodostaa epäedullisemman tilanteen myös jatkossa. Nuorisopolitiikassa tulee kiinnittää enemmän huomiota sukupuolten välisiin eroihin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments