Eu:n tuomioistuimen tuomio Turkin kansalaisen viisumiasiassa

25.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turkin kansalaisilla ei ole oikeutta tulla EU: n jäsenvaltion alueelle ilman viisumia saadakseen palveluja

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburgin (Saksa) tekemä ennakkoratkaisupyyntö

koskee Brysselissä 23.11.1970 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan, joka
tehtiin, hyväksyttiin ja vahvistettiin yhteisön puolesta 19.12.1972
annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2760/72 (EYVL L 293, s. 1;
jäljempänä lisäpöytäkirja), 41 artiklan 1 kohdan ja erityisesti siinä
esiintyvän käsitteen ˮpalvelujen vapaa tarjontaˮ tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain Turkin kansalainen
Leyla Ecem Demirkan ja Saksan valtio ja joka koskee sitä, että Saksan
viranomaiset hylkäsivät Demirkanin hakemuksen viisumin myöntämiseksi
hänen Saksassa asuvan isäpuolensa luona vierailua varten.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Brysselissä
23.11.1970 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan, joka tehtiin, hyväksyttiin
ja vahvistettiin yhteisön puolesta 19.12.1972 annetulla neuvoston
asetuksella (ETY) N:o 2760/72, 41 artiklan 1 kohdan käsitettä
ˮpalvelujen tarjoamisen vapausˮ on tulkittava siten, ettei se käsitä
palveluja vastaanottavien Turkin kansalaisten vapautta mennä
jäsenvaltioon vastaanottaakseen siellä palvelun.

Linkki asiaan C-221/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments