EU-parlamentti hyväksyi direktiivin oikeudesta avustajaan rikosoikeudellisissa menettelyissä

13.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Avustajadirektiivi hyväksyttiin 10.9.2013 äänin 661 – 29

Parlamentin hyväksymä direkltiivi parantaa mm. avustajan toimintamahdollisuuksia esitutkintakuulusteluissa avustaessaan:

Artkla 3 b: “jäsenvaltioiden on huolehdittava, että epäillyllä tai syytetyllä on oikeus siihen, että hänen avustajansa on läsnä ja osallistuu tosiasiallisesti hänen
kuulusteluunsa. Tällaiseen osallistumiseen olisi sovellettava kansallisen
lainsäädännön mukaisia menettelyjä, edellyttäen, että kyseiset menettelyt eivät
rajoita kyseessä olevan oikeuden tosiasiallista käyttöä ja olennaista tarkoitusta.
Kun avustaja osallistuu kuulusteluun, osallistuminen on kirjattava
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista kirjaamismenettelyä
käyttäen;”

Direktiivi on pantava jäsenmaissa täytäntöön kolmen vuoden kuluessa.

Avustajadirektiivi (pdf) (137.4 KB)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments