Eri kuolinpesiltä ostetut kolme määräosaa yhdestä kiinteistöstä katsottiin yhdeksi kaupaksi ja kunnalla oli etuosto-oikeus

26.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:151
Etuosto – Kiinteistön määräosan luovutus – Sama kauppa – Vähimmäispinta-alavaatimus

A oli samassa kaupantekotilaisuudessa ostanut kolmella eri
kauppakirjalla B:n jakamattomalta kuolinpesältä 1/3, C:n jakamattomalta
kuolinpesältä 1/6 ja D:ltä 1/3 eli yhteensä 5/6 tilasta, jonka pinta-ala
oli 9 373 neliömetriä. Määräosien kaupat käsittivät siten yhteensä noin
7 811 neliömetrin suuruista aluetta vastaavan alueen, mutta minkään
yksittäisen kaupan osalta etuostolain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen
etuosto-oikeuden käyttämisen edellytyksenä oleva kiinteistön yli 5 000
neliömetrin vähimmäispinta-alavaatimus ei ylittynyt. A omisti tilasta jo
ennestään 1/6, joten se tulisi määräosien kauppojen myötä
kokonaisuudessaan hänen omistukseensa.

Edellä kuvatuissa olosuhteissa tapahtuneiden määräosien kauppojen
oli katsottava tosiasialliselta luonteeltaan ja tarkoitukseltaan
muodostavan sellaisen tilaa koskevan kokonaisuuden, että luovutuksia oli
pidettävä etuostolain 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna samana
kauppana. Koska mainitun lainkohdan mukainen etuosto-oikeuden
käyttämisen edellytyksenä oleva kiinteistön vähimmäispinta-alavaatimus
siten ylittyi, säännöksestä ilmenevä ei ollut etuosto-oikeuden
käyttämisen esteenä.

KHO:2013:151

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments