Eläkesäätiö oli rikkonut tiedonantovelvollisuuttaan

16.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:67
Eläke – Eläkesäätiö – Tiedonantovelvollisuus

Eläkesäätiön sääntöjen mukaan työntekijä, joka oli ollut vähintään 10
vuotta kysymyksessä olevan työnantajan palveluksessa mutta jonka
työsuhde päättyi ennen eläkeoikeuden alkamista, säilytti oikeutensa
palvelusaikaansa vastaavaan osuuteen lakisääteistä eläketurvaa
täydentävästä lisäeläkkeestä saamalla vapaakirjan. Vapaakirjan saaneiden
oikeus lisäeläkkeeseen alkoi heidän täytettyään 65 vuotta.
Eläkesäätiölain 50 §:n ja eläkesäätiön sääntöjen mukaan eläkettä tuli
hakea kirjallisesti eläkesäätiöltä. Kysymys eläkesäätiön
tiedonantovelvollisuudesta vapaakirjan saaneelle henkilölle ja
vapaakirjan saaneen oikeudesta lisäeläkkeeseen takautuvasti lisäeläkkeen
hakemista edeltävältä ajalta. (Ään.)

KKO:2013:67

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments