EIT: Italian maksamat korvaukset tartunnan saaneille verensiirtopotilaille riittämättömiä

4.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on eilen antamassaan ns. pilottituomiossa katsonut, että Italian tulee maksaa indeksiin sidottua korotusta jo maksettuihin korvauksiin hepatiitti- ja hi-viruksen verensiirroissa saaneille henkilöille.

Valittajina EIT:ssa oli 162 henkilöä, mutta ratkaisun vaikutukset koskevat noin 60.000 tartunnan saanutta henkilöä. Tämän vuoksi EIT noudatti ns. pilottituomiomenetelmää ja ratkaisi nyt käsillä olleen valituksen ja velvoitti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan nojalla Italian 6 kuukauden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulosta asettamaan määräajan, jolloin indeksiin sidotut korotetut korvaukset maksettaisiin tartunnan saaneille. Tänä aikana muita Italiaa vastaan vireillä olevien valitusten käsittelyä lykätään.

EIT:n lehdistötiedotteesta:

In today’s Chamber judgment in the case of M.C. and Others v. Italy (application no. 5376/11), which is not final, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

A violation of Article 6 § 1 (right to a fair hearing) of the European Convention on Human Rights;

A violation of Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property) to the Convention;

A violation of Article 14 (prohibition of discrimination) taken together with Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property).

The case concerned the fact that it was impossible for 162 Italian nationals to obtain an annual adjustment of the supplementary part of a compensation allowance paid to them following accidental contamination as a result of blood transfusions or the administration of blood derivatives.

The Court held that the Government’s enactment of emergency legislative decree no. 78/2010, which ruled on the disputed issue of adjustment of the supplementary part of the allowance, had infringed the principle of the rule of law and the applicants’ right to a fair hearing, had imposed “an abnormal and excessive burden” on them and, lastly, had disproportionately infringed their property rights.

Koko lehdistötiedote, jossa myös linkki koko tuomioon, löytyy täältä: Press release

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments