Tasa-arvovaltuutettu: Transihmisiin kohdistuva vihakirjoittelu

23.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin keinoja puuttua transihmisiin kohdistuvaan vihakirjoitteluun, jota esiintyy esimerkiksi internetissä

Vihapuhe ja vihakirjoittelu ovat vakava yhteiskunnallinen ongelma. Ne luovat koko yhteiskuntaan uhkaavaa ja vihamielistä ilmapiiriä ja loukkaavat kohteeksi joutuneita henkilöitä ja ihmisryhmiä.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, kuten transihmiset ja intersukupuoliset henkilöt, ovat erityisen alttiita joutumaan tasa-arvolaissa kielletyn sukupuoleen perustuvan häirinnän ja muun syrjinnän kohteeksi. Epäasiallinen ja loukkaava kirjoittelu sukupuolivähemmistöistä esimerkiksi nettisivuilla lisää syrjiviä asenteita ja tekoja ja voi äärimmillään johtaa jopa transihmisiin ja intersukupuolisiin henkilöihin kohdistuvaan väkivaltaan.

Suomessa sekä yhdenvertaisuus että sananvapaus ovat perustuslaissa turvattuja oikeuksia. Sananvapauden suoja on hyvin voimakas ja sitä voidaan rajoittaa lähinnä vain eräiden rikoslain säännösten, kuten kunnianloukkausta, laitonta uhkausta ja kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevien säännösten perusteella. Tällöin asia kuuluu poliisi- ja syyttäjäviranomaisen toimivaltaan, ja viime kädessä tuomioistuin ratkaisee, onko yksittäistapauksessa kyse sallitusta ilmaisuvapauden käyttämisestä vai rikoslain vastaisesta toiminnasta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että vihapuhe, joka loukkaa henkilöitä tai henkilöryhmiä, ei ansaitse sananvapauden suojaa.

Tasa-arvovaltuutetulla on vain rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa nettikirjoitteluun. Sananvapausnäkökohtien ja lainvalvontaviranomaisen roolin asettamien rajoitusten vuoksi tasa-arvovaltuutettu ei ole yleensä puuttunut yksittäisiin lehtikirjoituksiin, radio- ja televisio-ohjelmiin tai nettisivujen sisältöihin. Valtuutettu on nostanut joukkoviestintään liittyviä tasa-arvonäkökohtia ja syrjimättömyyden periaatetta työssään esille lähinnä yleisellä tasolla. Internetin laajuuden vuoksi viranomaisten on käytännössä mahdotonta valvoa kaikkea sen sisältöä. Siksi tehokkain puuttumiskeino on ilmoituksen tekeminen nettisivujen ylläpitäjälle.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä
sisältää tarkempia säännöksiä sananvapaudesta joukkoviestinnässä ja muun muassa keskustelupalstojen ylläpitäjien ja operaattoreiden vastuusta.  Keskeiset suomalaiset sosiaalisten ja yhteisöllisten palvelujen tarjoajat ovat luoneet käytännesäännöt, joissa sitoudutaan muun muassa tarjoamaan helppokäyttöisiä keinoja palvelun sääntöjä, käyttöehtoja tai Suomen lakeja rikkovasta toiminnasta ilmoittamiseen. Palveluntarjoajia suositellaan ottamaan käyttöönsä esimerkiksi poliisin Nettivinkki-palvelu osana käyttäjien suojelua. Nettivinkki-lomakkeella voi lähettää poliisille ei-kiireellisen tiedon internetissä havaitusta epäilyttävästä aineistosta. Lisäksi palveluntarjoajat sitoutuvat pitämään huolta siitä, että yhteydenotto palveluntarjoajiin on helppoa ja nopeaa ja että ne reagoivat ripeästi toimenpiteitä vaativiin ilmoituksiin.

Ihmisryhmään kohdistuva vihapuhe on säädetty rangaistavaksi rikoslain säännöksessä, joka kieltää kiihottamisen kansanryhmää vastaan. Sen mukaan on rangaistavaa laittaa yleisön saataville tai muutoin levittää tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää säännöksessä luetelluilla tai niihin rinnastettavalla muulla perusteella. Transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden voidaan katsoa kuuluvaan kyseisen säännöksen suojaamiin ihmisryhmiin.

Säännöksessä ei kriminalisoida tiettyä mielipidettä tai aineistoa itsessään, vaan kyseisen mielipiteen tai aineiston levittäminen yleisön keskuuteen. Tekijänä voi siis kiihottamisrikoksessa olla kuka tahansa, myös muu kuin viestin alkuperäinen kirjoittaja. Vastuu voi tietyin edellytyksin kohdistua myös nettisivujen ylläpitäjään, joka ei ole laatinut aineistoa, mutta joka teknisesti myötävaikuttaa aineiston leviämiseen. Rikosoikeudellinen vastuu voi syntyä, jos sivuston ylläpitäjän huomio on kiinnitetty sivustolla olevaan lainvastaiseen materiaaliin, mutta ylläpitäjä tiedosta huolimatta tietoisesti sallii aineiston pitämisen sivustollaan eikä ryhdy toimenpiteisiin sen poistamiseksi. Erityisesti tapauksissa, joissa vihakirjoittelu on törkeää tai jatkuvaa, asiasta voi tehdä rikosilmoituksen poliisille.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments