SM: Yksityinen asevienti EU:n ulkopuolelle luvanvaraiseksi 30.9. alkaen

29.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Metsästys- ja urheiluaseiden sekä muiden siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden, aseen osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiin EU:n ulkopuolelle sovelletaan 30.9. alkaen EU:n asevientiasetuksen säännöksiä

Yksityisessä tarkoituksessa tapahtuva asevienti muuttuu
asevientiasetuksen voimaantulon myötä luvanvaraiseksi. Tilapäinen
yksityinen vienti on mahdollista muun muassa hallussapitoluvalla tai
Euroopan ampuma-asepassilla.

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi
ampuma-aselain muuttamisesta ja joidenkin muiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta. Ampuma-aselaista poistetaan sellaiset säännökset,
jotka ovat tarpeettomia tai ristiriidassa asevientiasetuksen säännösten
kanssa. Yksityisen viennin osalta lupaviranomaiseksi ehdotetaan
luvanhaltijan kotikunnan taikka koti- tai oleskelupaikan
poliisilaitosta.

Muiden kuin puolustustarvikkeiksi katsottavien ampuma-aseiden, aseen
osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden kaupallisessa
tarkoituksessa tapahtuvan viennin osalta lupaviranomaisena toimisi
edelleen Poliisihallitus.

EU:n sisäisiä siirtoja koskevat säännökset eivät muutu.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments