SM: Ministeriöt ja järjestöt yhdessä saamelaisten yhdenvertaisuuden asialla

15.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Saamelaiset ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa ja heidän kielensä, kulttuurinsa ja perinteinen elämäntapansa tarvitsevat suojelua

Tämä on pääviesti Boahttevuohta – Yhdessä eteenpäin -konferenssissa Inarissa 14.-15.8.2013.

Hallituksen tavoitteena on ratifioida alkuperäiskansojen oikeuksia
koskeva ILO 169 -sopimus. Sopimuksen ratifiointi on synnyttänyt kiivasta
keskustelua sen vaikutuksista ja tarpeista.

Yksi konferenssin pääpuhujista on YK:n työjärjestö ILO:n entinen asiantuntija Lee Swepston.
Hän muistuttaa, että sopimuksen hyväksyminen olisi tärkeä signaali
sekä kansallisesti että kansainvälisesti siitä, että saamelaisia
kohdellaan Suomessa yhdenvertaisesti ilman syrjintää. Boahttevuohta –
konferenssin tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus käydä
keskustelua aiheen ympärillä, hälventää pelkoja sekä välittää asiallista
tietoa sopimuksen edellytyksistä.

Oikeusministeriö on selvittänyt eri ministeriöiltä sopimuksen ratifioinnin edellytyksiä sekä ratifioinnin vaikutuksia.

– ILO-sopimuksen ratifiointi on ennen kaikkea kannanotto
alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta. Meille on rikkaus, että EU:n
ainoaan alkuperäiskansaan kuuluvia ihmisiä asuu Suomessa. Hallitus on
viimeksi aamukoulussaan joulukuussa 2012 sitoutunut tavoitteeseen
ratifioida sopimus tämän hallituskauden aikana, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Konferenssissa puhutaan myös muista ajankohtaisista
yhdenvertaisuuskysymyksistä, kuten Internetin vihapuheesta tai median
merkityksestä väestöryhmien välisten hyvien suhteiden rakentumisessa.
Myös nuorten ääni kuuluu konferenssissa keskeisesti: nuoret kertovat,
millaista on olla saamelaisnuori tai millaisia mielikuvia suomalainen
media luo yhteiskuntamme vähemmistöryhmistä.

Konferenssin järjestää sisäasiainministeriön YES6-hanke yhteistyössä ministeriöiden ja järjestöjen kanssa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments