Optikkoliikeketjun toimipaikat olivat niissä työskentelevän silmälääkärin toissijaisia työpaikkoja.

27.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:137
Verovapaat matkustamiskustannusten korvaukset – Työnantajan vakituinen toimipaikka – Toissijainen työpaikka – Silmälääkäri – Optikkoliikeketju

Silmälääkäri A oli tehnyt omistamansa B Oy:n palveluksessa
asuinpaikkakunnaltaan kuudessa muussa kunnassa sijaitseviin C Oy:n
optikkoliikeketjun liikkeisiin matkoja yhteensä 138 työpäivänä. B Oy:llä
oli yhteistyösopimus optikkoliikeketjun kanssa siitä, että silmälääkäri
tuotti lääkäripalvelut potilaille, päätti itsenäisesti palkkioista ja
toimitutti laskutuksen optikkoliikkeiden kautta. Optikkoliikeketju antoi
B Oy:n silmälääkärin käyttöön vastaanottotilat tarvittavine laitteineen
ja avustavine henkilökuntineen, huolehti potilasasiakirjoista sekä
maksun perinnästä ja tilityksestä B Oy:lle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että optikkoliikeketjun eri
paikkakunnilla olevia liiketiloja oli pidettävä B Oy:n vakituisina
toimipaikkoina. A:n asuinpaikkakunnalla sijaitsevia vastaanottotiloja
oli pidettävä A:n ensisijaisina varsinaisina työpaikkoina ja muita
mainittuja vastaanottotiloja A:n toissijaisina työpaikkoina. Kun näihin
toissijaisiin työpaikkoihin tehdyistä matkoista A:lle maksettavat
matkustamiskustannusten korvaukset olivat näin ollen A:n verovapaata
tuloa, B Oy:n ei ollut toimitettava ennakonpidätystä maksamistaan
korvauksista. Ennakkoratkaisu oli voimassa 31.12.2011 saakka.

KHO:2013:137

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments