OM: Lupalakimiesjärjestelmä: Lupaa on haettava syyskuun loppuun mennessä

12.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tuli voimaan kuluvan vuoden alussa. Tuolloin aloitti toimintansa myös oikeudenkäyntiavustajalautakunta, joka myöntää hakemuksesta luvan toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana

Edellytyksenä luvan saamiselle on  se, että hakija täyttää lain
vaatimat luvan myöntämisen edellytykset.

Muilla kuin asianajajilla ja julkisilla oikeusavustajilla tulee
vuoden 2014 alusta lukien olla lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja
-avustajana toimimiseen.

Lupaa on haettava 30.9.2013 mennessä, mikäli lakimies haluaa
varmistaa keskeytymättömän kelpoisuuden toimia oikeudenkäyntiavustajana
vuoden 2014 alusta lukien siihen saakka kunnes lupa-asia on
lainvoimaisesti ratkaistu.

Syksyllä odotettavissa olevan hakemusruuhkan vuoksi lautakunta ei voi
taata sitä, että 30. syyskuuta jälkeen hakemuksensa jättävä ehtii saada
lupapäätöksen ennen vuoden 2014 alkua tai sen alkupuoliskolla. Lupaa on
siten syytä hakea hyvissä ajoin.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita esimerkiksi silloin, jos avustaja on työ- tai virkasuhteessa asianosaiseen.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan verkkosivuilla on tietoa
lautakunnasta, sen toiminnasta ja luvan edellytyksistä sekä ohjeet luvan
hakemiseksi.

Tieto luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan nimestä, kotipaikasta ja
luvan myöntämisen päivämäärästä merkitään julkiseen
oikeudenkäyntiavustajaluetteloon, josta tiedot ovat kaikkien saatavilla.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments