KKO äänesti siitä oliko hovioikeus voinut perustella käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta jatkokäsittelylupaa myötämättä

15.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käräjäoikeus ei ollut ottanut huomioon tuomitsemaansa rangaistusta
alentavana seikkana rangaistusta, joka rikoslain 7 luvun 6 §:n 1
momentin mukaan voitiin ottaa huomioon, eikä lausunut, miksi sitä ei
ollut otettu huomioon. Hovioikeus ei ollut myöntänyt
jatkokäsittelylupaa, mutta oli päätöksessään todennut, että tuomiolla,
joka sanotulla tavalla voitiin ottaa huomioon, ei ollut hovioikeuden
harkinnan mukaan vaikutusta nyt tuomittavaan rangaistukseen.

Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus oli tosiasiallisesti
suorittanut rangaistuksen mittaamisen tältä osin uudelleen ja sen
perusteella muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun perusteluja. Kysymys ei
ollut jatkokäsittelylupaa koskevan ratkaisun perustelemisesta eikä
sellaisen puutteen tai virheen korjaamisesta käräjäoikeuden perustelujen
osalta, joka voitiin tehdä jatkokäsittelylupaa myöntämättä. (Ään.)

KKO:2013:62

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments