Ennakkopäätös takautumisoikeuden vanhentumisesta

19.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:63
Liikennevakuutus – Takautumisoikeus – Saamisen vanhentuminen

A oli joutunut liikenneonnettomuuteen 12.9.2004. Vakuutusyhtiö oli auto-
ja kotivakuutusten perusteella suorittanut hänelle korvausta
esinevahingosta ja esittänyt takautumisoikeutensa perusteella
tienpitäjälle tätä koskevan korvausvaatimuksen vuonna 2005.
Vakuutusyhtiö oli lisäksi vuodesta 2004 lähtien maksanut A:lle
liikennevakuutuksen perusteella korvauksia henkilövahingoista, joiden
osalta se samoin takautumisoikeutensa nojalla vaati korvausta
tienpitäjältä 22.9.2009 vireille tulleella kanteella. Kysymys siitä,
mistä ajankohdasta liikennevakuutuksesta johtuvan, takautumisoikeuteen
perustuvan saamisen vanhentumisaika oli laskettava, ja oliko
vanhentumisaika myös henkilövahingoista suoritettujen korvausten osalta
keskeytynyt esinevahinkoja koskeneen korvausvaatimuksen esittämisellä.

KKO:2013:63

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments