Valtio korvausvastuuseen EU-oikeuden rikkomisesta

8.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:58
Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu
Euroopan unionin oikeus

Osakeyhtiö A, joka ei ollut arvonlisäverovelvollinen, oli 22.5.2003
tuonut Belgiasta Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli määrätty
maksettavaksi autoveron lisäksi autoverolle kannettua arvonlisäveroa
(elv). Kyseinen vero voitiin Suomessa vähentää arvonlisäverotuksessa,
vaikka vero ei ollut luonteeltaan arvonlisävero. Valtion katsottiin
riittävän ilmeisellä tavalla rikkoneen verotuksen syrjivyyden kieltoa
(SEUT 110 artikla). Valtio velvoitettiin korvaamaan A:lle unionin
oikeuden rikkomisella aiheutettu vahinko.

KKO:2013:58

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments