Tilastokeskus: Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna 2012

1.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna 2012. Käsitellyistä asioista oli rikosoikeudellisia asioita 6 500, riita-asioita 2 000 ja hakemusasioita 1 700

Rikosasioista suurin osa oli edellisvuoden tapaan omaisuusrikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia sekä liikennerikoksia. Hovioikeuksiin saapui 9 800 asiaa vuonna 2012 eli noin 5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena.


 


Hovioikeudet muuttivat käräjäoikeuden päätöksen perusteluja ja lopputulosta näytön uudelleen arvioinnin tai muun syyn takia 28 prosentissa kaikista asioista. 30 prosentissa tapauksista hovioikeudet eivät muuttaneet alioikeuden ratkaisua ja 13 prosentissa muutettiin vain perusteluja. Perusteluja ja lopputulosta muutettiin useammin rikosoikeudellisissa asioissa (30 %) kuin siviiliasioissa (23 %).


 


Vuoden 2011 alussa otettiin valitusasiassa käräjäoikeudesta hovioikeuteen seulontamenettelyn tilalle ns. jatkokäsittelylupa. Vuoden 2012 aikana hovioikeudet eivät myöntäneet jatkokäsittelylupaa 1 570 asialle. Suurin osa näistä, yli 86 prosenttia, oli rikosoikeudellisia asioita.


Pääkäsittelyssä eli suullisessa käsittelyssä ratkaistiin 3 078 asiaa, mikä on 30 prosenttia kaikista käsitellyistä asioista. Vuonna 2012 pääkäsiteltyjen asioiden määrä pieneni 3 prosenttiyksikköä verrattuna edellisenä vuotena pääkäsiteltyihin. Vuonna 2012 kaksi kolmasosaa pääkäsitellyistä asioista oli rikosasioita. Rikosasioista pääkäsittelyyn etenivät erityisesti henkirikokset, törkeät kätkemisrikokset ja törkeät rahanpesurikokset, raiskaukset sekä muut seksuaalirikokset. Riita-asioista pääkäsittelyyn eteni suhteellisesti eniten mm. potilasvahinkolain mukaiset vahingonkorvausasiat sekä työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuneet riidat.

Käsittelyajat lyhentyneet, ajoissa suurta vaihtelua


Asioiden käsittelyajat hovioikeuksissa ovat lyhentyneet koko 2000-luvun. Keskimääräinen käsittelyaika oli kymmenen vuotta sitten, vuonna 2003, lähes kolme kuukautta pidempi kuin vuoden 2012 keskimääräinen käsittelyaika, 5,9 kuukautta. Erityisen paljon kymmenessä vuodessa ovat vähentyneet yli vuoden kestäneet käsittelyt. Vuonna 2003 joka neljännen asian käsittely vei vähintään vuoden, mutta vuonna 2012 enää vain joka yhdeksännen.


Rikosoikeudellisten asioiden käsittelyyn kului vuonna 2012 keskimäärin 5,6 kuukautta. Rikosoikeudellisista asioista yli vuoden käsittely kesti törkeissä tai ammattimaisissa kätkemisrikoksissa sekä eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisissa. Lyhyimpään, enintään 3,5 kuukautta, käsiteltiin mm. liikennerikoksia, lähestymiskieltoasioita, pakkokeinoasioita ja rikosasioiden kanteluita.


 


Siviiliasioiden keskimääräinen käsittelyaika hovioikeuksissa oli 6,4 kuukautta. Riita-asioita käsiteltiin keskimäärin 8,5 kuukautta ja hakemusasioita keskimäärin 4,2 kuukautta. Riita-asioista pisimmän ajan veivät mm. monet aineettoman oikeuden asiat. Hakemusasioista keskimääräistä pidempään käsiteltiin mm. pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelyyn liittyviä asioita.


 


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments