OM: Seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistus etenee – myös seksuaalinen häirintä ehdotetaan rangaistavaksi

12.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä valmistellut ehdotukset seksuaalirikoksia koskeviksi lainsäädäntömuutoksiksi on lähetetty lausuntokierrokselle

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan
muun muassa raiskauspykälän soveltamisalan laajentamista sekä
seksuaalisen häirinnän säätämistä erikseen rangaistavaksi. Myös
rangaistukset tiukentuisivat.

Teko, joka nykyisin rangaistaan sukupuoliyhteyteen pakottamisena,
olisi jatkossa rikosnimikkeeltään raiskaus. Samalla raiskauksen tämän
tekomuodon enimmäisrangaistus korotettaisiin kolmesta vuodesta neljään
vuoteen vankeutta. Jos raiskauksessa on käytetty väkivaltaa, sitä ei
enää voitaisi katsoa raiskauksen lievimmäksi tekomuodoksi, vaan
rangaistus olisi ankarampi. Maksimirangaistus raiskauksesta on kuusi
vuotta vankeutta.

Törkeän raiskauksen alaa puolestaan
laajennettaisiin niin, että alle 18-vuotiaaseen henkilöön kohdistuva
raiskaus olisi aina törkeä.

– Muutosten yhtenä tarkoituksena on kiristää rangaistuskäytäntöä
kaikista raiskausrikoksista, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
toteaa.

Uutena rikoslakiin tulisi pykälä seksuaalisesta häirinnästä.
Seksuaaliseksi häirinnäksi määriteltäisiin toiseen henkilöön kohdistuva
koskettelu tai muu siihen vakavuudeltaan rinnastettava teko, joka on
omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Rangaistus
olisi sakkoa.

Samalla loputkin seksuaalirikokset aikuiseen kohdistunutta
seksuaalista häirintää lukuun ottamatta siirrettäisiin virallisen
syytteen alaisiksi. Nykyisin syyttäjä ei saa nostaa kaikista aikuisiin
kohdistuvista seksuaalirikoksista syytettä, jos asianomistaja ei sitä
halua taikka erityisen tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.
Myöskään asianomistajan vakaa tahto ei jatkossa enää voisi estää
syytteen nostamista. Kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat
jo nyt virallisen syytteen alaisia.

Lausuntojen jättämisen määräaika päättyy 13.9.2013, minkä jälkeen hallituksen esitys viimeistellään oikeusministeriössä.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments