Oikeusasiamiehen mielestä vartijoiden asemaa mielisairaaloissa tulisi selkeyttää

17.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusasiamies selvitti yksityisten vartijoiden käyttöä valtion mielisairaaloissa

“Pidän hyvin ongelmallisena sitä, että mielisairaaloissa on hoitoon liittyviä tehtäviä, joissa voimakeinojen käyttö voi olla perusteltua, mutta joita hoitohenkilökunta ei pysty suorittamaan vaarantamatta  turvallisuuttaan ja joihin vartijoilla taas ei ole toimivaltaa”, sanoo oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Oikeusasiamies esittää sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäasiainministeriölle, että yksityisten vartiointiliikkeiden vartijoiden tehtävät ja toimivaltuudet mielisairaaloissa tulisi selvittää ja tarvittaessa  säätää tarkoituksenmukaisella tavalla. Samassa yhteydessä tulisi selvittää vartijoiden mahdollinen  lisäkoulutuksen tarve.

Oikeusasiamies selvitti yksityisten vartijoiden käyttöä valtion mielisairaaloissa Niuvanniemen sairaalaan tekemänsä tarkastuksen perusteella. Oikeusasiamies toteaa, että perustuslain mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen saa puuttua vain lain nojalla ja vapautensa menettäneen oikeudet on turvattava lailla. Perusoikeuksia koskevan lainsäädännön on oltava täsmällistä ja tarkkarajaista.

Vartijoille turvallisuuspalvelulaissa säädetyt erityiset toimivaltuudet (henkilön poistaminen, rikoksentekijän kiinniottaminen ja rikoksesta kiinniotetun turvallisuustarkastus) soveltuvat harvoin käytettäviksi suljetuissa laitoksissa. Sen sijaan vartijoiden toiminta perustuu siellä niin sanottuihin jokamiehen oikeuksiin, lähinnä hätävarjeluun, joiden sääntely on hyvin avointa ja aiheuttaa laitosympäristössä vaikeita tulkintaongelmia. Sairaalan tekemä vartiointisopimus sisälsikin tehtäviä, joiden suorittamiseen vartijoiden toimivalta ei näytä riittävän tai se on ainakin hyvin tulkinnanvaraista, kuten hoidossa avustaminen ja potilaan raudoittaminen kuljetuksen ajaksi.

Oikeusasiamiehen mielestä potilaiden, henkilökunnan ja vartijoiden turvallisuuden ja oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että tällaiset tilanteet selvitetään ja tarvittaessa säädellään asianmukaisella tavalla.

Lisäksi oikeusasiamies katsoi, että sairaaloissa toimivien vartijoiden lisäkoulutuksen tarve tulisi selvittää.

Vartijat muodostavat osan sitä hoitoympäristöä, jonka potilaat kohtaavat. Tämän vuoksi vartijoiden  tietoihin psyykkisistä sairauksista ja heidän valmiuksiinsa kohdata sairas ihminen tulisi kiinnittää  huomiota. 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments