Maahanmuuttovirasto: Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi alkuvuonna

18.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomeen tuli tammi–kesäkuussa yhteensä 1 480 turvapaikanhakijaa. Se on 16 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, jolloin turvapaikanhakijoita saapui 1 274

Tänä keväänä turvapaikanhakijoita on tullut noin 200 hakijaa enemmän
kuin viime vuoden alussa. Koska syksyisin turvapaikanhakijoiden määrä
yleensä aina kasvaa, Maahanmuuttovirasto arvioi, että vuoden loppuun
mennessä turvapaikanhakijoita tulee edellisvuotta enemmän. Tämän hetken
ennakkoarvio on 3 400 hakijaa.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut
hieman. Tänä vuonna alaikäisiä turvapaikanhakijoita tuli 77, kun viime
vuonna kesäkuun loppuun mennessä hakijoita tuli 62.

Hakijoiden kansalaisuudet pysyneet enimmäkseen samoina

Kymmenen yleisimmän hakijakansalaisuuden kärjessä on edelleen Irak.
Alkuvuonna turvapaikkaa Suomesta haki 374 irakilaista. Toiseksi eniten
turvapaikanhakijoita on tullut Venäjältä (110) ja kolmanneksi eniten
Afganistanista (109).

Eniten ovat lisääntyneet Nigerian (1–6/2012: 39, 1–6/2013: 96), Iranin
(1–6/2012: 33, 1–6/2013: 73) ja Marokon (2012: 38, 1–6/2013: 38)
kansalaisten turvapaikkahakemukset.

Sen sijaan Syyrian kansalaisten turvapaikkahakemukset ovat alkuvuonna
vähentyneet. Hakijoita oli vuoden alusta kesäkuun loppuun 41, kun viime
vuonna vastaavana aikana hakijoita oli 80.

Noin puolet hakijoista sai kielteisen päätöksen

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö ratkaisi kesäkuun loppuun
mennessä 1 956 hakemusta, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012
vastaavana aikana (1–6/2012: 1 810).

Myönteinen päätös tehtiin 44 prosenttiin hakemuksista, mikä on hieman
enemmän kuin edellisvuonna (1–6/2012: 40 prosenttia). Turvapaikka eli
pakolaisstatus myönnettiin 277 henkilölle eli 14 prosentille päätöksen
saaneista.

Kielteisiä päätöksiä annettiin kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 954,
mikä on 49 prosenttia kaikista ratkaisuista (1–6/2012: 47 prosenttia).
Kielteisten päätösten lievään kasvuun vaikuttaa niin sanottujen
Dublin-päätösten määrän lisääntyminen. Dublin-päätöksiä oli kesäkuun
loppuun mennessä 22 prosenttia kaikista päätöksistä (2012: 17
prosenttia). Dublin-päätös tarkoittaa, että hakija käännytetään
vastuunmäärittämisasetuksen nojalla siihen Euroopan maahan, joka on
vastuussa hänen turvapaikkahakemuksensa käsittelystä.

Yli kaksisataa vastaanottopaikkaa vähemmän

Turvapaikanhakijoiden määrä on edelleen huomattavasti pienempi kuin vuosina 2009–2010 (2009: 5 988, 2010: 4 018).

Turvapaikanhakijoiden majoituspaikkoja on vähennetty vähenevien
hakijamäärien takia. Vastaanottokeskuksista vähennettiin 1.6.2013 alkaen
yhteensä 200 majoituspaikkaa. Lisäksi yksin tulleiden alaikäisten
majoituspaikkoja vähennettiin toukokuun alusta alkaen yhteensä 26
paikalla.

Vastaanottojärjestelmässä oli tammi–kesäkuussa 2013 kirjoilla kaikkiaan
noin 3 700 turvapaikanhakijaa, joista alaikäisiä ilman huoltajaa
saapuneita oli 110. Kaikista turvapaikanhakijoista noin 2 570 asui
vastaanottokeskuksissa ja ryhmäkodeissa. Yli 25 prosenttia eli noin 1
000 turvapaikanhakijaa asui yksityismajoituksessa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments