KKO:n ennakkopäätös työturvallisuusrikosvastuun kohdentumisesta

3.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:56
Työrikos – Työturvallisuusrikos
Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Yhteisösakko

Yhtiön työntekijä oli vammautunut käyttäessään puristinta, joka oli
hallintalaitteiltaan ja suojaukseltaan työturvallisuusmääräysten
vastainen. Työntekijöiden puristimella käyttämä työtapa oli ollut
työturvallisuutta koskevan ohjeen vastainen. Puristimeen ei ollut tehty
työturvallisuutta kohentavia parannuksia työntekijän vammautumisen
jälkeenkään. Kysymys tehtaan teknisen johtajan, käyttöpäällikön ja
vuoromestarin syyllistymisestä työturvallisuusrikokseen. (Ään.)

Kysymys myös yhteisösakkoon tuomitsemisen edellytyksistä. (Ään.)

KKO:2013:56

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments