Apulaisoikeusasiamies: Kunnissa virheitä ja puutteita kuntalaisten osallistumisoikeuksien ja tietopyyntöjen toteuttamisessa

4.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

AOA Sakslin on antanut useita ratkaisuja

Ratkaisuja on annettu seuraavissa asioissa:

Loviisan kaupungin lakiin ja johtosääntöön perustuvien velvollisuuksien laiminlyönti kuntalaisaloitteen käsittelyssä

Kuntakyselyyn osallistuneiden IP-osoitteet paljastuivat Loviisan kaupungin valtuuston esityslistan liitteestä

Liedon kunnan kuntalain ja hallintolain vastainen menettely kuntalaisaloitteen käsittelyssä ja kunnan velvollisuus toteuttaa hyvää tiedonhallintatapaa

Maskun kuntakysely oli puutteellinen, kun kaikille kuntalaisille ei turvattu mahdollisuutta osallistua siihen

Helsingin kaupungin piittaamattomuus toteuttaa asiakirjajulkisuutta sekä laissa säädettyjen menettelytapojen ja määräaikojen riidaton laiminlyönti

Kuopion kaupungin pysäköinninvalvonnan lainvastainen kieltäytyminen ilmoittaa pysäköinnintarkastajan nimeä ja muita tietoja asianosaiselle

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments