Urakoitsija oli laiminlyönyt ottaa selkoa As.Oy:n taloussuunnitelmasta johtuvista velvoittautumisoikeuden rajoituksista

12.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:47
Asuntokauppa – Asuntokauppalain soveltaminen
Asunto-osakeyhtiö – Grynderi

Urakoitsija oli tehnyt asuntokauppalain 2 luvussa tarkoitetun
asunto-osakeyhtiön kanssa urakkasopimuksen ottamatta selkoa
asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelmasta. Kun asunto-osakeyhtiön
taloussuunnitelma oli ylittynyt, eikä taloussuunnitelmasta ja muista
turva-asiakirjoista käynyt ilmi, että urakkasopimukseen perustuviin
kustannuksiin olisi taloussuunnitelmassa varattu varoja, urakkasopimus
ei taloussuunnitelman vastaisena sitonut asunto-osakeyhtiötä eikä
asunto-osakeyhtiö ollut velvollinen maksamaan mainittuun sopimukseen
perustuvia urakoitsijan laskuja. (Ään.)

KKO:2013:47

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments