STM:n kuntainfo: Elatussopimusten välittäminen ulkoasiainministeriön ja edustustojen välityksellä muuttuu 1.6.2013 lukien

11.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ulkoasianministeriön konsuliasioiden yksikössä on päätetty karsia tehtäviä, joita ei ole säädetty edustustojen tehtäviksi ja joissa ulkoasiainministeriön tai edustustojen toimiminen välikätenä ei tuo varsinaista lisäarvoa

Yksi uudelleen organisointia
vaativista tehtävistä on elatussopimusten välittäminen ulkomailla
asuvan vanhemman allekirjoitettavaksi. Ulkoasiainministeriö on
hoitanut tehtävää edustustojensa välityksellä. Uudelleen
organisoinnin myötä on päätetty, että

1.6.2013 alkaen ulkoasiainministeriö ja edustustot eivät
enää toimi välittävänä viranomaisena näissä asioissa.

Uudistuksen tavoitteena on, että lastenvalvojat olisivat
jatkossa suoraan yhteydessä ulkomailla asuvaan elatusvelvolliseen
silloin, kun elatusvelvollisen osoite on tiedossa.
Elatusvelvollisella on kuitenkin mahdollisuus kääntyä edustuston
puoleen, jos hän katsoo tarvitsevansa apua asiassa. Tällöin
elatusvelvollisen on oma-aloitteisesti oltava yhteydessä
edustustoon ja varattava aika elatussopimuksen allekirjoittamista
varten.

Jotta lastenvalvojat voisivat helpommin olla yhteydessä
ulkomailla asuviin elatusvelvollisiin, ulkoasianministeriö laatii
yhteistyössä sosiaaliviranomaisten, sosiaali- ja terveysministeriön
ja oikeusministeriön kanssa materiaalia ja ohjeistusta eri kielillä
lastenvalvojien käyttöön sekä käännättää elatussopimuslomakkeita
eri kielille. Materiaali tullaan jakamaan lastenvalvojien käyttöön
heti sen valmistuttua.

Ulkoasiainministeriö on myös selvittänyt elatusvelvollisen
osoitetietoja edustustojensa välityksellä. Jatkossa tiedustelut voi
osoittaa suoraan asianomaisen maan osoitetietoja käsitteleville
paikallisille viranomaisille. Tällöin osoitetiedot on mahdollista
saada nopeammin. Ulkoasiainministeriö on selvittänyt
toimivaltaisten viranomaisten yhteystietoja lastenvalvojien
käyttöön tiettyjen valtioiden osalta. Lastenvalvojilla on kuitenkin
edelleen mahdollisuus kääntyä myös ulkoasiainministeriön puoleen
osoitteen selvittämiseksi. Jos elatusvelvollinen asuu valtiossa,
joka on mukana elatusavun rajat ylittävää perintää koskevissa
kansainvälisissä järjestelyissä, on elatusvelvollisen
olinpaikkatietoja mahdollista selvittää myös keskusviranomaisena
toimivan oikeusministeriön välityksellä.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments