Ruotsissa suuri vahingonkorvausvelvollisuus Instagramin avulla tehdystä törkeästä kunnianloukkauksesta

26.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Göteborgin käräjäoikeus on eilen antamallaan tuomiolla katsonut kahden tytön levittäneen Instagram-palvelun kautta loukkaavia kuvia ja tekstejä 38 eri asianomistajasta. Kärsimyskorvauksen määräksi käräjäoikeus katsoi 15.000 kruunua per asianomistaja, eli yhteensä 570.000 kruunua (n. 67.000 euroa).

Tuomioistuinlaitoksen lehdistötiedotteesta:

Tingsrätten kommer fram till att kränkningsersättningen ska sättas
något lägre än vad som har begärts. Tingsrätten drar en parallell till
ett annat mål om grovt förtal som har prövats av Hovrätten för Västra
Sverige. Kränkningsersättningen har bestämts till 15 000 kr för var och
en av målsägandena.

Tingsrätten har inte jämkat skadeståndet som flickorna ska betala,
något som flickorna har begärt.  Flickorna döms för ett uppsåtligt
brott, och det höga skadeståndet beror på att flickorna har begått många
förtalsbrott. Dessa omständigheter talar mot att skadeståndet jämkas.

Tingsrätten har inte heller jämkat skadeståndet som de dömda
flickornas föräldrar ska betala. Inte heller beträffande dem anser
tingsrätten att det finns tillräckliga skäl för jämkning.

Skälet till att ersättning för sveda och värk samt inkomstbortfall
inte har dömts ut är att det inte finns någon annan utredning om detta
än målsägandenas uppgifter, och dessa räcker normalt inte för att sådana
skador ska anses styrkta. 

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Dom i målet om kränkningar på Instagram

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments