Ruotsissa ensimmäinen Ruandan kansanmurhaa koskeva tuomio

25.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tukholman käräjäoikeus on langettanut elinkautisen vankeusrangaistuksen nykyiselle Ruotsin kansalaiselle Ruandan vuoden 1994 kansanmurhasta. Prosessin kulku on ollut vastaavanlainen kuin Suomessa vastaavassa tapauksessa; käräjäoikeus matkusti mm. Ruandaan kuulemaan todistajanlausuntoja.

Vahingonkorvauksia ei asiassa tuomittu, koska käräjäoikeus katsoi niiden osalta, että niihin tulee soveltaa Ruandan lakia.

Lehdistötiedotteesta:

Åklagarens bevisning till stöd för åtalet har i huvudsak bestått av
muntliga uppgifter från brottsoffer och vittnen. De har vittnat om
händelser som inträffade för mer än 18 år sedan under känslomässigt
svåra och kaotiska förhållanden.

– Med hänsyn främst till den långa tid som gått sedan händelserna har
det varit förenat med svårigheter att bedöma dels vittnenas
trovärdighet, dels hur tillförlitliga de lämnade vittnesuppgifterna är,
säger Tomas Zander. Här har tingsrätten tagit fasta på att människor har
en förmåga att fokusera på centrala detaljer som utseende under väldigt
allvarliga händelser med stark känslomässig påverkan samt att människor
generellt sett är bättre på att minnas personer som är kända sedan
tidigare jämfört med okända personer. Det har visat sig i målet att den
åtalade varit känd för många av dem som vittnat under rättegången.

Enligt tingsrätten är det bevisat att syftet med de handlingar som
den åtalade nu döms för har varit att förgöra folkgruppen tutsi helt
eller delvis. Gärningarna har därför bedömts som folkmord. Sambandet
mellan handlingarna och den nationella väpnade konflikten i Rwanda 1994
gör att dessa också utgjort svåra överträdelser mot reglerna i
internationell humanitär rätt. Den åtalade döms därför även för grovt
folkrättsbrott.

Straffvärdet för brottsligheten är så högt att straffet har bestämts till fängelse på livstid.

Tingsrätten har inte dömt ut något skadestånd till dem som utsatts
för de brott som den åtalade nu döms för. Anledningen till det är att
skadestånd har yrkats enligt svensk rätt men tingsrätten har ansett att
rwandisk rätt bör tillämpas i skadeståndsdelen.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Fällande dom i Rwandamålet

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments