Ruotsin korkein oikeus: ne bis in idem kattaa myös lis pendensin

12.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus on plenumissa antamassaan ratkaisussa poikennut varsin tuoreesta kannanotostaan kahdesti rankaisemisen kiellon (ne bis idem) osalta veronkorotus-/veropetoasiassa.

HD toteaa, että ei ainoastaan lainvoiman saanut veronkorotus estä samaan verotukseen kohdistuvan veropetosasian käsittelyä, vaan jo se, että henkilölle on määrätty veronkorotus, estää veropetosasian tutkimisen, vaikka veronkorotuksen valituksen määräaika vielä olisi auki.

Lehdistötiedotteesta:

Den
som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en
oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte därefter åtalas för
skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift.

Den enskilde har ett skydd mot att en och samma gärning prövas i två
olika förfaranden. Det framgår av ett tilläggsprotokoll till
Europakonventionen och av EU:s rättighetsstadga.

Det svenska systemet innebär att en oriktig skatteuppgift kan leda
till både skattetillägg och ansvar för skattebrott. Högsta domstolen har
nu slagit fast att en person för en och samma oriktiga uppgift inte får
åtalas för skattebrott vid allmän domstol, om Skatteverket dessförinnan
har beslutat om skattetillägg.

Beslutet innebär en ändring av domstolens praxis. Det har fattats av Högsta domstolen i dess helhet och är enhälligt.

Högsta domstolen har tagit hänsyn till en dom som EU-domstolen
meddelade tidigare i år. Den domen gäller mervärdesskatt. Högsta
domstolens beslut innebär att skyddet mot dubbla förfaranden gäller även
andra skatter, exempelvis inkomstskatt.

Lisätietoa: Högsta domstolen har idag meddelat beslut i frågan om skattetillägg och skattebrott

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments